Projekty UE

Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na działalność rehabilitacyjną

Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)

Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi Hospicjum na czas COVID-19

Środki krajowe

Zwiększenie potencjału SOR poprzez jego modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny oraz poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych poprzez zakup aparatu RTG w ZOZ we Włoszczowie

Zwiększenie potencjału leczniczego ZOZ we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego

Doposażenie podmiotu leczniczego w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

Pożyczka preferencyjna WFOŚiGW w Kielcach na zachowanie płynności finansowej

Dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU

Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Zakup dwóch sterylizatorów parowych

Modernizacja instalacji tlenowej w ZOZ we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19

Darowizna Fundacji ARP

Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie

Funkcjonalizacja ZOZ we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind

Przystosowanie budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną

Darowizna Fundacji PGE

Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji tlenowej w ZOZ we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II

Modernizacja Hospicjum Stacjonarnego oraz wykonanie dokumentacji projektowej

Darowizna Fundacji Grupy PKP

Darowizna Fundacji

Dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content