Projekt UE "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Zadanie realizowane w okresie od maja 2020 r. do sierpnia 2021 r. ma na celu wsparcie działalności Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie w warunkach pandemii COVID-19.

 

Dofinansowanie projektu:  75.090,81 zł

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content