Zadanie „Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji tlenowej w ZOZ we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II” zrealizowano w 2020 roku dzięki dotacji Powiatu Włoszczowskiego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 484 080,00 zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content