Działy i jednostki szpitala

Kierownik działu: Krystyna Banaczkowska

Tel: 41 38-83-810

 

Księgowość

Tel: 41 38-83-744

 

Płace

Tel: 41 38-83-768

 

Kasa

Tel: 41 38-83-769

 

Kierownik działu: Piotr Szydłowski

Tel: 41 38-83-777

 

 

Zamówienia publiczne

Tel: 41 38-83-837

Kierownik działu: Bożena Gęsikowska

Tel: 41 38-83-706

Kierownik działu: Elżbieta Łopatowska

Tel: 41 38-83-765

 

 

Kadry

Tel: 41 38-83-771

 

Kierownik działu: Halina Dudek

Tel: 41.38-83-803

 

Statystyka medyczna

Tel: 41 38-83-835

 

Ruch chorych

Tel: 41 38-83-709

 

Archiwum

Tel: 41 38-83-709

Kierownik działu: Maria Nowak

Tel: 41 38-83-760

 

Ekspedycja

Tel: 41 38-83-759

Elżbieta Benben

Tel: 41 38-83-801

Bożena Szwarc

Daria Świerzowska

Tel: 41 38-83-729

Krzysztof Rutkowski

Tel: 41 38-83-865

Tel: 41 38-83-802

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content