Zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansowano w formie pożyczki preferencyjnej na zachowanie płynności finansowej w kwocie 15 000 000,00 zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content