Szpitalny Oddział Ratunkowy

p.o. Kierownik Oddziału

lek. Leszek Orliński

specjalista medycyny ratunkowej, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka koordynująca

mgr Brygida Owczarek

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

 

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) to
jednostka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), która udziela pomocy pacjentom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Lokalizacja: Parter – Prawe skrzydło

 

 

Telefon: 459 595 987

Na infolinii wybrać 4 a następnie 2

 

 

 

Świadczenia opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na:

 • wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta,
 • leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.

Zasady klasyfikacji pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego   w SOR pacjenci są przydzielani do jednej z pięciu kategorii, zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielania im świadczeń zdrowotnych:

 • kolor czerwony: oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 • kolor pomarańczowy: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 • kolor żółty: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 • kolor zielony: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 • kolor niebieski: oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut;

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim mogą być kierowane (na podstawie § 6 ust.11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00 – do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta;
 • w dniach roboczych od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 8:00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo – na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Skierowanie pacjenta do POZ/NiŚOZ nie stanowi odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, gdyż odmowę taką może wystawić tylko lekarz SOR po zbadaniu pacjenta.

SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu: 

 • uzyskania porady ogólnolekarskiej, 
 • porady specjalistycznej, 
 • porady psychologicznej, 
 • wypisania recepty, 
 • powtórzenia recepty, 
 • uzyskania pomocy socjalnej, 
 • zmiany opatrunków, 
 • wykonania iniekcji, 
 • zdjęcia szwów, 
 • zdjęcia opatrunków gipsowych, 
 • wymiany cewników, 
 • konsultacji specjalistycznych,
 • uzyskania zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń nie związanych ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • wykonania badań za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej itp. 

Personel SOR stanowią

 • ordynator/kierownik oddziału (lekarz kierujący oddziałem);
 • pielęgniarka koordynująca będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiadający wykształcenie wyższe i co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, koordynujący pracę pielęgniarek, ratowników medycznych, rejestratorek oraz personelu pomocniczego;
 • lekarze w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału,
 • pielęgniarki lub ratownicy medyczni w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału;
 • rejestratorki medyczne oraz personel pomocniczy oddziału w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego Dz.U. 2021 poz. 2048

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz.U. 2022 poz. 1720

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content