Historia Szpitala

  Szpital Powiatowy we Włoszczowie został utworzony w październiku 1942r. W tym roku wystąpiła epidemia duru plamistego i zaistniała konieczność utworzenia oddziału zakaźnego. 20-łóżkowy oddział zakaźny mieścił się przy ulicy Czarneckiego w parterowym budynku opuszczonym przez gminę żydowską.


  Rozwój szpitala zaczął się od stycznia 1945r. Władze Powiatowe przeniosły szpital do 1-piętrowego budynku przy ulicy Koniecpolskiej 20. Budynek ten był prywatną willą byłego rejenta Czekańskiego. Dyrektor szpitala dr Józef Ogrodowczyk wspólnie z pielęgniarkami, siostrami zakonnymi zorganizował właściwy szpital z 3 zasadniczymi oddziałami, tj. oddziałem chirurgicznym liczącym 17 łóżek, oddziałem wewnętrznym liczącym 20 łóżek i gin-położniczym liczącym 10 łóżek.


  W 1981 roku szpital został przeniesiony do nowo powstałego budynku usytuowanego przy ulicy Żeromskiego 28, w którym znajduje się do dziś. 16 grudnia 1989 r szpitalowi nadano im. Jana Pawła II. Szpital we Włoszczowie do 30 listopada 1998 r wchodził w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej, był wpisany do Rejestru Wojewody Kieleckiego pod numerem 0035/93 jako jednostka budżetowa, działania finansowe ZOZ Włoszczowa były oparte na prawie budżetowym i ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. 

Od 1 grudnia 1998 r. ZOZ przekształcił się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, stało się to w wyniku postanowienia Sądu Rejonowego.


  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie posiada osobowość prawną, został on wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 57160 w dniu 30.10.2001. Placówka podlega Radzie Powiatu Włoszczowskiego, która sprawuje nadzór nad jej działalnością.


  ZOZ we Włoszczowie prowadzi działalność leczniczą, profilaktyczną i rehabilitacyjną. Głównym celem zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludność poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych 

i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content