Zadanie „Modernizacja instalacji tlenowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oraz zakup demineralizatora do wody w związku z COVID-19” zrealizowano w 2022 roku dzięki dotacji Wojewody Świętokrzyskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 130 102,42 zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content