Świadczenia

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

 • badań i porad lekarskich
 • leczenia
 • badań i terapii psychologicznej
 • rehabilitacji leczniczej
 • opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem
 • badań diagnostycznych, w tym z zakresu analityki medycznej
 • pielęgnacji chorych w tym opieki szpitalnej
 • pielęgnacji i opieki nad niepełnosprawnymi
 • medycyny pracy
 • medycyny szkolnej wykonywanej w placówkach oświatowych
 • czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego
 • promocji zdrowia (prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo wychowawczej)
 • szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych
 • transportu sanitarnego

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content