Nadrzędnym celem przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie” jest polepszenie efektywności energetycznej obiektów, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia energii. Termomodernizacja obejmuje swoim zakresem głęboką modernizację energetyczną ośmiu budynków ZOZ we Włoszczowie (budynek główny, kotłownia, hydrofornia, portiernia, tlenownia, prosektorium, warsztaty, magazyn odpadów), przebudowę systemu grzewczego i instalacji, montaż paneli fotowoltaicznych oraz systemu zarządzania energią. Koszty kwalifikowalne projektu obejmują przygotowanie i zarządzanie przedsięwzięciem oraz roboty budowlane i instalacyjne w ośmiu budynkach zgodnie z audytem energetycznym ex-ante:

– docieplenie przegród zewnętrznych,

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

– modernizacja systemu CWU, CO i wentylacji,

– modernizacja oświetlenia,

– modernizacja sieci ciepłowniczych,

– montaż instalacji fotowoltaicznej,

– montaż gruntowej pompy ciepła dla budynku głównego oraz powietrznych pomp ciepła dla prosektorium, warsztatów i kotłowni,

– modernizacja kotła olejowego,

– montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

– montaż liczników pomiarowych i zintegrowanego systemu zarządzania instalacjami,

– malowanie ścian i sufitów,

– montaż parapetów wewnętrznych.

W ramach inwestycji przewiduje się poniesienie kosztów niekwalifikowalnych w następującym zakresie:

– modernizacji systemu kanalizacji i wodociągów,

– modernizacja schodów zewnętrznych, pochylni, balustrad,

– montaż szyb przeciwsłonecznych,

– wykonanie logo szpitala.

Kwota przyznanej dotacji w formie refundacji wynosi 21.051.937,00 zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 31 mln zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content