Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości

W roku 2019 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana II otrzymał ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, dotację celową w kwocie 290 000,00 zł. Działania w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym polegało na doposażeniu Szpitala w sprzęt medyczny: 4 holtery EKG, 4 holtery ciśnieniowe, 2 urządzenia do ogrzewania pacjenta, 10 pomp infuzyjnych, 3 videolaryngoskopy, 2 aparaty EKG, 2 wózki reanimacyjne, 3 ssaki elektryczne, analizator parametrów krytycznych, wózek do przewożenia pacjentów i urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content