Zarząd Szpitala


Dyrektor Naczelny

Rafał Krupa

Naczelna Pielęgniarka

mgr Elżbieta Benben

p. o. Dyrektor do Spraw Lecznictwa

lek. Leszek Orliński

Główny Księgowy

Krystyna Banaczkowska

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content