DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 R.

 

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 399 992,93 zł na realizację zadania „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną – przystosowanie budynku ZOZ we Włoszczowie z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną” przeznaczono na wymianę czterech wind.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content