Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie otrzymał dofinansowanie na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji. Kwota przyznanego dofinansowania ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego z Funduszu Medycznego wynosi      499 500,00 zł. W ramach zadania zostaną zakupione dwa urządzenia robotyczne do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content