Zadanie „Zakup dwóch sterylizatorów parowych” zrealizowano 

w 2022 roku dzięki dotacji Wojewody Świętokrzyskiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 519 897,58 zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content