Do zadań Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta należy:

 

  • nadzór nad przestrzeganiem w szpitalu praw pacjentów
  • przyjmowanie skarg i pytań pacjentów oraz udzielanie nań odpowiedzi
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw pacjentów
  • monitoring przestrzegania praw pacjentów
  • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjentów z Radą Społeczną, dyrekcją, ordynatorami i kierownikami jednostek szpitala oraz rzecznikami odpowiedzialności zawodowej Izby Lekarskiej, Izby Pielęgniarek i Położnych i Rzecznikiem Praw Pacjenta w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta: mgr Monika Michałek

Pełnomocnik przyjmuje pacjentów i osoby zainteresowane w każdy czwartek w godzinach 14.00-15.00 (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

Telefon: 795 094 699

e-mail: m.michalek@zozwloszczowa.pl

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content