Obchód po oddziałach z komunią świętą odbywa się codziennie w godzinach 6:30 – 8:30

Niedziela i święta: 7:00

Wtorek i piątek: 7:00

 

Msze święte w innych dniach lub godzinach do ustalenia z księdzem kapelanem.

 

Lokalizacja: V piętro

 

Telefon do księdza kapelana: 502 855 335

 

 

Numery telefonu do parafii p/w Wniebowziącia N.M.P.

41 394 28 88

695 742 249

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content