Dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie został wyposażony w mobilny ssak medyczny.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content