Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału

lek. Artur Saladra

 

Specjalista anestezjologii 

i intensywnej terapii

Pielęgniarka koordynująca

mgr Beata Kucharek


Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowany jest na IV piętrze szpitala, pełni 24-godzinny ostry dyżur. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny zgodny z wymogami Ministra Zdrowia. Pacjenci oddziału są objęci profesjonalną opieką medyczną przez wykwalifikowany zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.

 

 

 

W ramach oddziału znajdują się następujące obszary:

 

• Obszar anestezjologii : 3 stanowiska znieczulenia, wyposażone w sprzęt monitorujący i umożliwiający zastosowanie różnych formy znieczulenia

• Obszar nadzoru poznieczuleniowego : 3 stanowiska dla pacjentów po zabiegach operacyjnych

• Obszar oddziału intensywnej terapii : 6 stanowisk ( w tym jedno izolowane) wyposażonych w sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe pacjentów dorosłych (stany bezpośredniego zagrożenia życia).

 

 

 

Procedury wykonywane w oddziale:

• Konsultacje przed znieczuleniem

• Znieczulanie do zabiegów operacyjnych ( ostrych , planowych )–ogólne , regionalne w ramach oddziałów : chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ginekologii jednego dnia.

• Znieczulanie pacjentów do zabiegów w pracowni Endoskopii, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

• Nadzór nad pacjentem po znieczuleniu :

      sala wybudzeń – obszar bloku operacyjnego

      sala wybudzeń – obszar pracowni endoskopii

• Leczenie bólu pooperacyjnego

• Resuscytacje krążeniowo—oddechowe w ramach zespołu reanimacyjnego

• Zakładanie linii żylnej

• Kaniulacja tętnic obwodowych

• Tracheostomia przezskórna

• Bronchofiberoskopia

• Monitorowanie hemodynamiczne metodą inwazyjną i nieinwazyjną

• Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

• Terapie pacjentów w stanie zagrożenia życia( wentylacja mechaniczna inwazyjna , nieinwazyjna pacjentów, elektroterapia pacjentów ( defibrylacje , kardiowersja, stymulacja elektr.)

• Monitorowanie ciśnienia śródbrzusznego

• Leczenie nerkozastępcze

 

Oddział posiada całodobowy dostęp do pracowni diagnostycznych

• Tomograf komputerowy

• Pracownia RTG

• Laboratorium                                                 

 

 

Lokalizacja: IV piętro – Prawe skrzydło


Telefon: 459 595 987

Na infolinii wybrac 4 a następnie 7


Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content