Projekt UE "Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa"

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w partnerstwie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej realizuje zadanie „Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa”.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego”, którego Liderem jest ZOZ w Końskich. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Działania 7.3 „Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-krzyskiego na lata 

2014-2020.

Celem zadania jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w obliczu walki z epidemią COVID-19 poprzez doposażenie podmiotów leczniczych w aparaturę i sprzęt medyczny. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II na realizację projektu otrzymał dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.890.000,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. respiratorów stacjonarnych, aparatu RTG z ramieniem C, myjni dezynfektora do narządzi, wózków do transportu chorych, łóżek szpitalnych i anestezjologicznych, pomp infuzyjnych i stacji dokujących, defibrylatora, ssaków przyłóżkowych, bronchofiberoskopu, akcesoriów do tlenoterapii, kardiomonitorów, aparatu do znieczulenia, zestawu do monitoringu chorych, aparatu do drenażu ssącego klatki piersiowej, materacy przeciwodleżynowych, stojaków na kroplówki, kolumny endoskopowej, sterylizatora parowego, respiratora 

transportowo-ratunkowego, aparatów do wysokoprzepływowej tlenoterapii i pulsoksymetrów.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content