ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ ZOZ WE WŁOSZCZOWIE DZIĘKI ŚRODKOM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  zrealizował zadanie „Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind”. Inwestycja otrzymała dofinansowanie Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 1.700.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content