Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

 

Dzięki dofinansowaniu przyznanemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przez Powiat Włoszczowski ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

zostały zrealizowane następujące projekty:


1.Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie.

2.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”.

3.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną”.


Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało udzielone w kwocie 384.000,00 zł.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content