Pracownia RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 

  • Dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 12.2019 do 12.2020r dawki nie przekroczyła 0,5mSv
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 

  • pracownicy: 20mSv/rok
  • ogół ludności : 1mSv/rok

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Przy rejestracji wymagane skierowanie od lekarza oprócz zdjęć na zęby
 

 

Kierownik: lek. Agnieszka Szymańska


Inspektor Ochrony Radiologicznej: Anna Merta


Fizyk Medyczny: Sebastian Stambuła


Lokalizacja: I piętro – Przychodnia Wysoka


Telefon: 459 595 987


Poniedziałek: 8:00 – 15:00

Wtorek: 8:00 – 15:00

Środa: 8:00 – 15:00

Czwartek: 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 15:00

Poniedziałek: 8:00 – 18:00

Wtorek: 8:00 – 18:00

Środa: 8:00 – 18:00

Czwartek: 8:00 – 18:00

Piątek 8:00 – 18:00

Cennik Badań

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content