Minister Zdrowia przyznał Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie dotację celową na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Zwiększenie potencjału SOR poprzez jego modernizację i doposażenie w sprzęt medyczny oraz poprawa jakości i dostępności badań diagnostycznych poprzez zakup aparatu RTG w ZOZ we Włoszczowie”. Zadanie obejmuje wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zostanie również zakupiona aparatura medyczna, m.in. stacjonarny i mobilny aparat RTG, aparaty USG, system monitorowania pacjentów z kardiomonitorami, defibrylatory, skaner żył, bronchofiberoskop. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 7 873 900,00 zł i zostanie w całości sfinansowana ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych w ramach Funduszu Medycznego. Umowa dotacji została podpisana 05.12.2023 r., a zadanie planowane jest do realizacji w 2024 roku.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Skip to content