Aktualności

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II zatrudni Lekarzy:

- specjalistę w dziedzinie ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII,

- specjalistę w dziedzinie OTOLARYNGOLOGII,

- specjalistę w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ,

- specjalistę w dziedzinie KARDIOLOGII.

Oferujemy współpracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. 

Zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia negocjowane indywidualnie.

Kontakt:
- Sekretariat tel. 41 3883800, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- Kadry tel. 41 3883765 lub 41 3883771,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


 

Untitled Project 6

 

 

Informujemy, że pacjenci kontynuujący leczenie w Poradni Urologicznej mają możliwość uzyskania e-recepty w ramach teleporady. W tym celu należy w dniu umówionej wizyty skontaktować się telefonicznie z Poradnią Urologiczną pod numerem 41 38 83 764.

Informacje na temat kodów wystawionych e-recept dla pacjentów Poradni Urologicznej są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Kody e-recept można również uzyskać dzwoniąc pod numer 41 38 83 764 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 13:00-14:00.

 

 

 


 

 

 

wizyty

 


 

Drogi Pacjencie

 

 

Od dnia 02.02.2023 roku nasza placówka udostępnia możliwość rejestracji do poradni specjalistycznej przez internet.

 

W chwili obecnej istnieje możliwosc rejestracji do:

 

- Poradni Ginekologiczno-Położniczej (na chwilę obecną limit 4 miejsc)

- Poradni Dermatologicznej (na chwilę obecną limit 5 miejsc)

 

 

W najbliższym czasie nasz zespół będzie rozszerzał możliwość o kolejne poradnie specjalistyczne.

 

W celu rejestracji prosimy kliknąć zakładkę "ePacjent" na górze strony a następnie utworzyć konto

i postępować zgodnie ze wskazówkami systemu.

 

Jednocześnie informujemy, że rejestracja przez

internet nie zwalnia z obowiązku potwierdzenia swojej obecności w dniu wizyty w okienku Rejestracji Ogólnej.

 


 

plakat stypendiaLekarskie2023

 

OGŁOSZENIE STAROSTY

 

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty dostępne są na stronie

BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie

 


 

 

PZU po raz kolejny skierowała wsparcie do Zespołu Opieki Zdrowotnej

we Włoszczowie. Dzięki dofinansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU, Szpital został wyposażony w mobilny ssak medyczny 

 

 ssak1

 

 


 

 

ZOZ we Włoszczowie po raz kolejny otrzymał wsparcie od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Poradnia Otolaryngologiczna została wyposażona w nowoczesne urządzenia – audiometr impedancyjny, otoemisję akustyczną oraz audiometr kliniczny wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Sprzęt umożliwi diagnostykę zaburzeń narządu słuchu oraz prowadzenie przesiewowych badań słuchu. Dziękujemy!

Poradnia Otolaryngologiczna znajduje się na III piętrze budynku głównego ZOZ w Włoszczowie i jest czynna w dni robocze. Pacjenci przyjmowani są przez doświadczoną laryngolog Iwonę Latos. Wizyty można umawiać osobiście w Rejestracji ogólnej lub telefonicznie pod numerem 459 595 987 lub 41 38 83 766.

 

lar1 lar2
lar3 lar3

 

 


 

Serdecznie dziękujemy Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za przekazanie darowizny w kwocie 19.000,00 zł na zakup nowoczesnego aparatu do kriochirurgii na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Oddziału Ginekologii Jednego Dnia. To już kolejne wsparcie przyznane naszemu Szpitalowi przez Fundację ARP – w roku 2020 dzięki darowiźnie

w kwocie 205.000,00 zł zakupiliśmy m.in. mobilny aparat RTG.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą ciężarną oraz profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych. Świadczenia udzielane są

w ramach umowy z NFZ i obejmują m.in. badania USG narządu rodnego, piersi i płodu, cytologię, zabiegi elektrokoagulacji lub kriochirurgii.

W Poradni przyjmują lekarze: Wojciech Mleczko (poniedziałki i środy po uprzedniej rejestracji) oraz Krzysztof Miciński (poniedziałki oraz czwartki w godzinach popołudniowych po uprzedniej rejestracji). Rejestracja w celu umówienia wizyty odbywa się osobiście lub telefoniczne 41 388 37 14 w poniedziałki

i środy w godz. 7:00-12:30 oraz w czwartki w godz. 11:00-16:00. W Poradni świadczeń udziela również położna Justyna Studzińska w zakresie profilaktyki, opieki nad kobietą po zabiegu ginekologicznym

i kontynuacji leczenia (w tym wystawiania recept), opieki nad kobietą ciężarną (np. wykonywanie badania KTG i interpretacja wyników, również w przypadku ciąży bliźniaczej) oraz opieki poporodowej. Ze świadczeń położnej korzystać można w dni robocze - kontakt telefoniczny  663 549 725

w godz. 7:30-16:00.

Zapraszamy kobiety do korzystania z badań profilaktycznych, które pozwalają wcześnie wykryć ewentualne schorzenia i podjąć skuteczne leczenie.

 

gin2

 

 


 

 

Informujemy, że w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie istnieje możliwość szczepienia przeciwko grypie. Punkt Szczepień czynny jest w dni robocze w godzinach 7:30-15:00.  Bliższe informacje i zapisy na szczepienie osobiście w Punkcie Szczepień lub pod numerem telefonu 41 38 83 711.

szczepienia grypa2

 


 

 

 

 


 

 Informujemy, że funkcjonowanie Punktu Pobrań wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 przy ZOZ we Włoszczowie zostało zakończone zgodnie z wytycznymi NFZ. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia COVID-19 będą kierowani na testy przez lekarzy w ramach procesu leczenia.

 


 

 W celu zarejestrowania się na szczepienie przeciwko COVID-19 prosimy dzwonić

pod nr telefonu 41 38 83 711

 


 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie udziela obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną pomocy medycznej na zasadach udzielania świadczeń obywatelom Polski. Ukrainki i Ukraińcy z problemami zdrowotnymi mogą zgłaszać się do naszych lekarzy rodzinnych, poradni specjalistycznych i na oddziały szpitalne. Jednocześnie informujemy, że część naszego personelu medycznego to obywatele Ukrainy, więc możliwe są konsultacje w języku ukraińskim.

 

  

 

 

 


 

 

 


  

 

ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ ZOZ WE WŁOSZCZOWIE DZIĘKI ŚRODKOM Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  realizuje zadanie "Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind". Inwestycja otrzymała dofinansowanie Powiatu Włoszczowskiego w kwocie 1.700.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na koniec IV kwartału 2021 roku.


  


 

 Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II zrealizował przedsięwzięcie „Wsparcie działań Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie związanych ze zbieraniem, usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów medycznych wykorzystywanych podczas opieki nad chorymi na koronawirusa (COVID-19)”.

Zadanie dofinansowano w kwocie 17.123,00 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 

 

 

 


 

 

KOLEJNY PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Powiat Włoszczowski przyznał Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie dotację w kwocie 2.240.000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie zostało przeznaczone na przeprowadzenie przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2021 roku.


 Dzięki darowiźnie przyznanej przez Fundację PGE w kwocie 360.000,00 zł możliwy będzie zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. Projekt podniesie jakość i dostępność świadczeń rehabilitacyjnych oraz innych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, którzy byli zakażeni koronawirusem.

W imieniu Dyrekcji, Personelu i Pacjentów Szpitala we Włoszczowie przekazujemy wyrazy wdzięczności dla Fundacji PGE za udzielone wsparcie.


Włoszczowski szpital w coraz lepszej kondycji

Ostatnia  sesja,  która  odbyła  się  27  lipca  we  włoszczowskim  Starostwie,  niemal  w  całości  poświęcona  była  aktualnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ze sprawozdania finansowego, przedstawionego przez Dyrektora Rafała Krupę wynika, że sytuacja naszej placówki leczniczej poprawia się. Rozwijana jest jej działalność, prowadzone są inwestycje rozwojowe, szpital realizuje plan zwiększenia przychodów, nie zadłuża się, wynik finansowy się poprawia, braki kadrowe w miarę możliwości zabezpieczane są lekarzami z zewnątrz.

Sytuacja nie jest idealna, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Od 2019 roku Powiat Włoszczowski pokrył straty ZOZ we Włoszczowie w łącznej wysokości 6 747 848,55 zł. W 2020 strata zmniejszyła się do kosztów amortyzacji, dzięki czemu po raz pierwszy od trzech lat Powiat nie musi porywać ujemnego wyniku finansowego szpitala.

Od 2019 r. Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przekazano pomoc finansową oraz rzeczową w łącznej wysokości 24 132 253,79 zł. Pomoc ta pochodziła nie tylko od włoszczowskiego Starostwa, ale również od wojewody, samorządów gminnych, samorządu województwa świętokrzyskiego, firm, instytucji i osób prywatnych.

Wszystkim darczyńcom dziękuje Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski:

- „W imieniu własnym, całego Zarządu oraz w imieniu mieszkańców powiatu włoszczowskiego, którzy korzystają z usług naszego szpitala, pragnę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy w ostatnich latach wsparli naszą lecznicę finansowo i rzeczowo. Zwłaszcza w ostatnim, trudnym roku pandemii, kiedy szpital był placówką jednoimienną - tylko dla pacjentów z COVID-19, pomoc była bardzo potrzebna.

Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze apele oraz tym, którzy z własnej inicjatywy i potrzeby serca pomagali. Dziękuję Ministerstwu Zdrowia, Wojewodzie, Marszałkowi, Włodarzom gmin z naszego powiatu, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, firmom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom prywatnym. Wszystkich nie sposób wymienić. Przekazali oni nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim środki ochrony osobistej, wyposażenie i sprzęt – począwszy od maseczek, czy rękawiczek, poprzez łóżka, po tomograf komputerowy – wszystko było i jest bardzo potrzebne.

Dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich za szycie maseczek, strażakom z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz firmom za przewożenie z Kielc dostaw z Agencji Rezerw Materiałowych. Dziękuję żołnierzom wojsk obrony terytorialnej, dyrekcji i pracownikom medycznym i niemedycznym włoszczowskiego szpitala. Wszyscy wspólnie dołożyliście swoją cegiełkę, by poprawić nie tylko sytuację finansową szpitala, ale również wpłynęliście na poprawę jego wizerunku. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę, by nadal wspierać naszą lecznicę”.

 

Tekst żródłowy: http://www.powiat-wloszczowa.pl/index.php?c=article&id=3440


W Hospicjum Stacjonarnym Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie realizowane jest zadanie w ramach drugiego naboru do projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19". Celem działania jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii koronawirusa wśród pacjentów i personelu Hospicjum Stacjonarnego. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


W związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia 

informujemy iż, z dniem 21 czerwca 2021 r realizujemy świadczenia

z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

w trybie stacjonarnym.


Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego pacjentów w stanie średnim  lub ciężkim.
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID – 19).
* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19,

z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.
Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni.


W związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia  

informujemy iż,z dniem 21 czerwca 2021 .r realizujemy świadczenia

z zakresu fizjoterapii po przebytej chorobie COVID-19

w trybie ambulatoryjnym.

Celem rehabilitacji jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej), poprawa tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID- 19 oraz edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19


 UWAGA !!!

 

Od dnia 20.05.2021r. zmiana nr telefonu do Szpitala:

INFOLINIA SZPITAL- 459 595 987


PROJEKTY REALIZOWANE

ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCHDzięki dofinansowaniu przyznanemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie przez Powiat Włoszczowski, w roku 2020 zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  1. Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie.

  2. Wykonaniae dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”.

  3. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla „Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną”.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostało udzielone w kwocie 384.000,00 zł.
Inwestycja nr 1 polegała na wykonaniu robót budowlanych na Oddziale Hospicjum Stacjonarnego, m.in. wymianie stolarki drzwiowej i naświetli oraz przejścia na klatkę schodową, wykuciu witryny, modernizacji ścianki oddzielającej wejście na oddział oraz wykonaniu robót malarskich. Wynikiem realizacji zadania 2 i 3 jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zaplanowania i pozyskania środków na modernizację i przebudowę Oddziału Chirurgii oraz Oddziału Rehabilitacji.


 FUNDUSZE EUROPEJSKIE


Znak Projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej

Projekt

 „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
(nazwa skrócona projektu: „InPlaMed WŚ”)

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia  24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej). 2020.09.23 

 

OFERTY  PRACY

 


ginekologia

Szanowne pacjentki od miesiąca września wznawiana jest działalność

Oddziału Ginekologii Jednego Dnia

 

oraz poradni ginekologicznej.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza jest czynna w dniach:

poniedziałki, środy i czwartki.

Zapisy na wizytę w dni pracy rejestracji poradni tj.

poniedziałek od godziny 8:00 – 14:00 ;

środę od godziny 8:00 – 14:00 i

czwartki od godziny 11:00-16:00 pod numerem telefonu 41 388 37 14

oraz w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 14:00-18:00

pod nr telefonu 41 388 37 12

W poradni przyjmują lekarze:

 Wojciech Mleczko i Krzysztof Miciński

W związku z sytuacją epidemiczną wizyty ustalane są na godziny.


Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w partnerstwie z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennejrealizuje zadanie „Wsparcie szpitali w Końskich, Skarżysku-Kamiennej i Włoszczowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu koronawirusa".
Informujemy, że dnia 21 października 2020 r. Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało zwiększone dofinansowanie projektu nr RPSW.07.03.00-26-0006/17 dla ZOZ we Włoszczowie o kwotę 390.000,00 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na utworzenie miejsc izolacyjnych, w tym zakup sprzętu i inne działania niezbędne w walce z COVID-19.


PODZIĘKOWANIA

 [AKTUALIZACJA 2020.06.09]

 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

FUNDACJI GRUPY PKP

 

Dyrekcja, Pracownicy oraz Pacjenci Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wyrażają ogromną wdzięczność za udzielone wsparcie i składają podziękowania Fundacji Grupy PKP za przyznanie darowizny na zakup wyposażenia oraz sprzętu medycznego w związku ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2.

 

 

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

FUNDACJI AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU

Dyrekcja, Pracownicy oraz Pacjenci Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie składają serdeczne podziękowania Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu za przyznanie darowizny pieniężnej w kwocie 205.000,00 zł na realizację działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Wyrażamy uznanie dla Fundacji ARP za wykazaną troskę i pomoc dla Naszego Szpitala. 

 SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA

FUNDACJI PZU

 

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II składa serdeczne podziękowania Fundacji PZU za udzieloną pomoc. Projekt pod nazwą „Wsparcie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w walce z koronawirusem" zostanie sfinansowany ze środków Fundacji PZU, a jego realizacja przyczyni się do skuteczniejszego ratowania zdrowia i życia pacjentów w czasie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

 


Przekazujemy wyrazy wdzięczności pani Paulinie z Gminy Krasocin za inicjatywę zorganizowania zbiórki na rzecz Szpitala im. Jana Pawła II we Włoszczowie. Pragniemy również podziękować Darczyńcom, którzy przekazują nam darowizny rzeczowe lub finansowe oraz osobom, które wspierają nas ciepłymi słowami. W tym czasie niepewności sprawiacie, że jednego możemy być pewni - nie jesteśmy sami, a nasza praca ma sens.

Pracownicy ZOZ we Włoszczowie

https://zrzutka.pl/szpital-im-jana-pawla-ii-we-wloszczowie


prośba Szanowni Pacjenci i Darczyńcy,

 Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

  - Szpitala im. Jana Pawła II

Na przekazywanie darowizn ZOZ we Włoszczowie dysponuje rachunkiem bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze:

56 1130 1192 0027 6003 7320 0013

 Za wszystkie wpłaty już dziś pragniemy serdecznie podziękować.

 Zobowiązujemy się informować Państwa o zakupach dokonywanych z otrzymanych od Państwa darowizn.

 Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie.

 Dyrekcja ZOZ we Włoszczowie


 

POWIAT POZYSKAŁ PIENIĄDZE NA SPRZĘT DLA SZPITALA

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego pozyskał 290 000,00 zł na zakup sprzętu medycznego w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.


W dniu 21 listopada br. w Ministerstwie Sprawiedliwości w obecności Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego, Senatora RP Jacka Włosowicza, Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego i Wicestarosty Łukasza Karpińskiego została podpisana umowa przez Dyrektora SP ZOZ Rafała Krupę.


Zarząd Powiatu Włoszczowskiego w imieniu mieszkańców dziękuje serdecznie za pomoc dla naszego szpitala Ministrowi Sprawiedliwości Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobrze oraz Senatorowi Jackowi Włosowiczowi.

W ramach dofinansowania zostanie zakupiony niezbędny sprzęt dla Szpitala:
holter EKG – 4 szt., holter ciśnieniowy – 4 szt., urządzenie do ogrzewania pacjenta – 2 szt.,
pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 10 szt., videolaryngoskop – 3 szt.,
aparat EKG – 2 szt., wózek reanimacyjny – 2 szt., ssak elektryczny – 3 szt.,
analizator parametrów krytycznych – 1 szt., wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej – 2 szt., urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt. W/w sprzęt zostanie zakupiony w 100 % ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

  INTERNETOWE KONTO PACJENTA

 to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia


 

  DOTACJA Z PZU

Projekt pod nazwą „Wymiana ścianki dzielącej Oddział Rehabilitacji znajdujący się w budynku Bloku Łóżkowego szpitala od ewakuacyjnej klatki schodowej na ściankę zraz z drzwiami ewakuacyjnymi” i „Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do korytarza technicznego na antywłamaniowe”, został sfinansowany przez PZU S.A. na podstawie Umowy preferencyjnej nr 844/2018/PZU/11 Kraków z dnia 26.07.2018 roku.HOSPICJUM STACJONARNE

SKIEROWANIE I WNIOSEK

WOLONTARIAT

 tel. 41 3883 733

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ WŁOSZCZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI PALIATYWNEJ

KRS: 0000242547

 CEL SZCZEGÓŁOWY

HOSPICJUM STACJONARNE