Ankiety

Uprzejmie proszę o wypełnienie opracowanych przez nas ankiet. Uzyskane tą drogą oceny naszej pracy pozwoli nam podnieść poziom usług medycznych świadczonych przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Ankiety są anonimowe.

Ankieta Satysfakcji Pacjenta Poradni

Ankieta Satysfakcji Pacjenta w Szpitalu

Dyrektor ZOZ we Włoszczowie