O nas

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

NIP 6561855908

REGON 000304295

KRS 0000057160

Numery rachunków bankowych:

Działalność podstawowa: Bank Gospodarstwa Krajowego

40 1130 1192 0027 6003 7320 0010

Działalność pozostała: Bank Millennium

75 1160 2202 0000 0000 6001 8883

Darowizny: Bank Gospodarstwa Krajowego

56 1130 1192 0027 6003 7320 0013

 

DYREKCJA

 

DYREKTOR

Rafał Krupa

 

p. o. DYREKTOR DO SPRAW LECZNICTWA

lek. med. Leszek Orliński


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Banaczkowska


NACZELNA PIELĘGNIARKA ZOZ 

mgr Elżbieta Benben

 

Kierownicy oddziałów:

 

Oddział Chorób Wewnętrznych I - lek. med. Leszek Orliński

Oddział Chorób Wewnętrznych II - lek. med. Zbigniew Cichoń

Oddział Pediatryczny - lek. med. Robert Kozielski

Oddział Chirurgiczny Ogólny - dr med. Bernard Rajczyk

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedyczny - lek. med. Adam Bargieł

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - --

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu - lek. med. Anna Adamus-Michalik

Oddział Reumatologiczny - dr n. med. Ewa Pater

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - lek. med. Artur Saladra

Szpitalny Oddział Ratunkowy - lek. med. Mieczysław Słowik

Blok Operacyjny -

 

Kierownicy działów:

 

Dział Fizjoterapii - mgr Zbigniew Żal (tel. 41 3883743)

Apteka Zakładowa - mgr farm. Maria Nowak (tel. 41 3883760)

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej - lek. med. Agnieszka Szymańska (tel. 41 3883715)

Dział Finansowo - Księgowy - Krystyna Banaczkowska (tel. 41 3883810)

Sekcja Spraw Pracowniczych - mgr Elżbieta Łopatowska (tel. 41 3883765)

Dział Organizacji i Nadzoru - mgr Halina Dudek (tel. 41 3883803)

Dział Obsługi Administracyjno - Techniczny - inż. Piotr Szydłowski (tel. 41 3883777)

Kierownik Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego  - lek. med. Anna Klocek

Kierownik Działu Żywienia - Bożena Gęsikowska (tel. 41 3883706)